Nordnetbloggen

Smarte Porteføljer: Sådan gik det i et turbulent første kvartal

Nordnets Jakob Holck har kigget på Smarte Porteføljers performance i marts måned.

Marts var en turbulent måned for de fleste investorer. Investorer i hele verden solgte ud i et uhørt højt tempo, som ikke er set i årtier. COVID-19-pandemien har således sat en stopper for det længste Bull-marked i historien. På trods af at de fleste analytikere mente, at vi var i den sene del af det økonomiske opsving, så havde ingen troet, at opbremsningen ville blive så hurtig og brutal.

Sidste års diskussion om, hvornår recessionen ville komme, har nu ændret sig til hvor lang og hvor hård den bliver.

Regeringerne verden over har som svar på krisen igangsat omfattende redningsaktioner. Samtidig har centralbankerne sænket de allerede lave renter yderligere og genoptaget deres såkaldte opkøbsprogrammer.

Negative afkast i marts

Efter de første tilbageslag i begyndelsen af marts blev det klart, at dette ikke var den sædvanlige ”køb på det korte tilbageslag”-mulighed, som vi før har set. Markedet skiftede til ”sælg alt”, hvor investorerne i stor grad flyttede kapital til kvalitet og kontanter.Det betød, at markedet har været drevet af frygt og frasalg af næsten alle aktivklasser i marts.

Alle tre Smarte Porteføljer havde hermed en hård måned. Når stort set alle aktivklasser helt atypisk falder på samme tid, opstår der i modsætning til tidligere kriser en positiv korrelation mellem aktivklasserne.

Det amerikanske aktieudsalg havde den største indflydelse på det overordnede afkast, men også olieprisens kollaps, de særligt store fald i value-aktier samt ejendomseksponeringer påvirkede porteføljerne negativt.

Kursfaldene på aktiemarkedet var i et historisk perspektiv de største og hurtigste nogensinde, hvilket gav risikoallokeringen i Smarte Porteføljer meget kort tid til at tilpasse sig. Der var enkelte fordele ved vores meget brede diversifikation – specielt fra statsobligationer – men samtidig blev dollaren styrket over for euroen, hvilket bidrog negativt, i og med at porteføljens valutaeksponering er hedget. På trods af dette vil vi dog gerne understrege, at vi fortsat mener, at valutasikring er den rigtige langsigtede strategi – og at det vil vise sig at være en fordel ikke mindst set i lyset af de nuværende valutakursniveauer.

Smarte Porteføljer har reageret på markedsudviklingen og nedbragt eksponeringen betragteligt gennem marts med udgangspunkt i de ”volatilitets-triggere”, som er indbygget i produktet. Eksponeringen til aktier er nu således kun en tredjedel af eksponeringen før krisen. Dette gør porteføljerne godt rustet til fremtidig turbulens i markedet. Når markedet stabiliserer sig igen, vil modellen automatisk øge sin eksponering til et mere normalt og langsigtet niveau.

Performance i de enkelte aktivklasser

Aktier udviste de største fald i marts måned. Aktierne i de ”udviklede markeder” faldt 2 pct., mens Emerging Markets faldt næsten 24 pct.

Obligationer performede positivt, men slet ikke som man normalt vil forvente det. Statsobligationer blev understøttet af rentenedsættelser, men korrelationer mellem obligationer og aktier holdt ikke under de mest intense dage i marts, hvilket førte til spekulationer om sikkerheden for, om statsobligationer fortsat var en såkaldt sikker havn.

Priserne på virksomhedsobligationer faldt grundet usikkerhed om virksomhedernes fremtidige indtægter og den øgede risiko for konkurser. Som forventet er mere risikofyldte obligationer, kreditobligationer og højrenteobligationer faldet betydelig mere end de mere sikre statsobligationer og de såkaldte Investment Grade virksomhedsobligationer.

Råvarepriserne faldt med guld som den forventede undtagelse. Som verden satte al aktivitet og produktion på pause, faldt efterspørgslen for de fleste råvarer samtidig. Olieprisen faldt med op til 60 pct. grundet manglende efterspørgsel og større udbud. Det blev drevet af den manglende evne mellem OPEC og Rusland til at blive enige om at reducere produktionen.

Derfor faldt Smart 15 mere end verdensindekset

Performance i marts måned viser desværre svagheden i risikoparitetsfonde: I ekstreme perioder, hvor alle aktivklasser falder i værdi, fungerer diversificeringen mellem aktivklasser med høj risiko og lav risiko ikke efter planen. I tilfælde af ekstremt hurtige kursfald tilpasser denne type fonde aktivallokeringen for sent og vice versa – og taber dermed i forhold til traditionelle fonde med tilsvarende risiko. I situationer med mere gradvise fald og stigninger vil risikoparitetsfondene som regel performe bedre end traditionelle fonde.

Tilsvarende viser historiske simuleringer af Smartfondenes strategi, at Smarte Porteføljer tabte til relevante benchmark-indeks i første halvdel af finanskrisen i 2008/9, men gjorde det bedre end de samme indeks i den sidste del af krisen.

Indtil videre i april (pr. 4/4) er aktiemarkederne faldet ca. 4 pct., hvorimod Smart 15 kun er faldet med ca. 1 pct. Det understreger, at fondene performer som forventet i et mere «normalt» marked.

En anden måde at illustrere betydningen af de markante markedsudsving, der har vanskeliggjort tilpasningen af fondenes risikoniveau, er, at fondenes volatilitet har ligget markant over målet. Som navnet antyder, har Smart 5 et volatilitetsmål på 5, men volatiliteten ligger nu på 9,58 pct. Tilsvarende ligger Smart 10 på 16,78 pct og Smart 15 på 26,59 pct. Den samlede porteføljerisiko er således ikke altid i overensstemmelse med volatilitetsmålet. Indtil nytår var den realiserede volatilitet til sammenligning noget lavere end målet.

Afkast, risiko og aktivallokering i Smarte Porteføljer (pr. 31/3-20)

Smart 5

Smart 10

Smart 15

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

guest
10 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest populære
Se alle kommentarer
Jacob Bjerg Hansen
Jacob Bjerg Hansen
2020-04-14 20:44

Kunne I oplyse lidt mere konkret hvad det betyder, at “Nordnet udnævnes nu til medforvalter, og samtidig ændres opsætningen således, at fondene ikke længere vil følge et indeks, men derimod forvaltes direkte ud fra den underliggende forvaltningsstrategi. Herudover vil fondenes sikkerhedsstillelse blive håndteret på en mere effektiv måde og hermed mindske evt. forskelle mellem investeringsafkastet og forvaltningsstrategien”.

Kim
Kim
2020-04-15 07:17

“Opsparing i verdensklasse” – holder den påstand stadig? Hvad nytter det at afdelingen performer ok under rolige tider, men smider alt under kriser? Hvad vil den rationelle investor gøre her…. Desværre har jeres verdensklassepulje lidt et alvorligt knæk i tilliden til selve puljen og til Nordnet som sådan. Nordnet har markedsført puljen som verdensklasse og unik god, hvilket haT vist sig at være en fejlagtig påstand. Det er et faktum og ikke en påstand. Puljen kan ikke agerer hurtigt nok og er decideret farlig at have i krisetider. Nu er der så skruet ned for aktier… så nu misses også… Læs mere

Peter F.
Peter F.
Svar til  Nordnet Danmark
2020-05-13 07:28

Jeg har selv en stor del af min pensionsopsparing i “Smarte Porteføljer” og har virkelig taget en “blodtud” på investeringen.
Det er fint at fokusere på risiko, MEN er det ikke en forkert strategi ? Usikre tider er jo lig med stor risiko, og nu ser vi, at performance for alle “Smarte porteføljer” styrtdykker i usikre tider. Det var vel her, at produktet skulle vise sin styrke ????

Flemming
Flemming
2020-07-04 17:31

Har Nordnet ikke et forklarings problem ift. at Nordnet Smart stadig ligger underdrejet med tab på mere en 25% i år, når stort set alle andre aktivklasser er tilbage til udgangspunktet for COVID 19.
Andre der har mistet tilliden til produktet?

Brian Buus Madsen
Svar til  Flemming
2020-07-06 09:37

Hej Flemming. Desværre har performance i Nordnet Smart 15 ikke været tilfredsstillende og vi justerer løbende strategien for at få en godt langsigtet risikojusteret afkast. Nordnet Smart 15 har et risikomål som det investerer efter. Da volatiliteten stadig er høj i aktiemarkedet så har Nordnet Smart 15 ikke kunne følge med stigning i aktiemarkedet fra marts til nu. Nordnet Smart 15 er en investeringsløsning med mange aktivklasser, så skal derfor ikke kun måles op mod aktiemarkedet. Hvis nu aktiemarkedet ikke var steget meget hurtigt, men i stedet faldet, så havde Nordnet Smart 15 sandsynligvis klaret sig bedre end aktiemarkedet. Se… Læs mere

Torben
Torben
2020-08-05 08:27

Jeg ser frem til at læse jeres gennemgang af performance for smarte porteføljer for 2. Kvartal. Hvornår laver i en nyhed om det?

Nyhedsbrev

Få inspiration, tips og nyheder direkte i din indbakke.

Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Nyhedsbrev.
Vil du have inspiration til dine investeringer?

Ved at give samtykke til at modtage løbende kommunikation fra os, får du mulighed for at få inspirerende tips om bl.a. relevante investeringsmuligheder, børsnoteringer, webinarer, markedstrends og pension.Jeg bekræfter, at jeg gerne vil modtage tips, inspiration og nyheder fra Nordnet. Herunder nyhedsbreve, information om tilmelding til webinarer samt spændende information omkring investering, pension, kreditmuligheder og nye produkter. OBS! Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at klikke på Afmeld i bunden af mailen. Vil du vide mere om, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.
Tilmeld
Tilmeld