Nordnetbloggen

Steffen Jørgensen: Selskabet med verdens bedste ledelse

Indlægget er skrevet af: Steffen Jørgensen, Cand.merc. Blogger om investeringsideér for value-investorer, der søger det fantastiske selskab til en lav pris. Fagområder: Value-investering, regnskabsanalyse og investeringsteori.

Titlen er måske lidt vovet, men den fik dig da herind. Frygten i retailbranchen er til at mærke. Mange retailere verden over oplever faldende eller i bedste fald stagnerende SSS-udvikling (same store sales). En særlig grund er udbredelsen af online shopping og Amazons enorme salgsvækst. Flere selskabers markedsværdier er mere end halveret, og panikken raser. Folk køber i stigende grad tøj, mad, elektronik, husholdningsprodukter og møbler på nettet, men køber de også reservedele til deres biler? Når en hel sektor straffes af paniske investorer, så er her ofte et godt køb at gøre sig for en langsigtet investor, og jeg har søgt med lys og lygte efter retailere hvis produkter og forretningsmodeller har særligt stærke karakteristika, som gør dem modstandsdygtige overfor online-effekten. En af de stærkeste selskaber jeg har fundet er amerikanske AutoZone.

Snapshot

AutoZone er en amerikansk brick & mortar (B&M) retailer i reservedele og andre vedligeholdelsesprodukter til køretøjer. AZO’s markedsværdi er på ~15 bUSD (aktiekurs ~511 USD på 30 mio. aktier) og 19 bUSD i enterprise value (~5 bUSD nettogæld). Selskabets handles pt til ~11x P/E og 9x EV/EBIT. AZO omsætter for ~11 bUSD årligt med en EBIT-margin på ~20% og en overskudsgrad på ~11%. CAPEX/Sales er ca 4 % og FCF marginen er ~10 %. Marginerne er således ganske gode for en retailer og resultaterne stabile med små udsving. Se side 22 i årsrapporten for 2016 for en økonomisk 5-års oversigt.

Tese

AutoZone er et slemt tilredt offer for den globale panik om retail vs webshopping. Jeg er af den overbevisning at AutoZone’s simple men stærke forretningsmodel er modstandsdygtig over for online salg, hvilket jeg uddyber igennem analysen. AZO har mistet ca. 40 % af sin markedsværdi på trods af årtier med omsætnings-, overskuds- og ikke mindst EPS-vækst og en dygtig ledelse, som fokuserer på at optimere ROIC (~30% årligt), vokse butiksnet og købe aktier tilbage i aggressivt tempo, hvorfor den nuværende lave kurs er rigtig god for langsigtede investorer, da aktietilbagekøbsprogrammet således bliver næsten dobbelt så effektivt. 11x P/E er historisk i den absolut laveste ende af aktiens P/E-interval. Jeg tror at der er mindst 50 % upside i aktien.

Virksomheden

AZO havde ultimo 2016 5.814 AutoZone shops i hhv. USA (5.297), Mexico (483) og Brasilien (8). Derudover har man i 2015 købt IMC (Interamerican Motor Corporation), som har 26 lokationer. Flere stater har under 10 AutoZones mens andre har mange som fx Texas med 5-600, så jeg tror der fortsat er vækstpotentiale staternes ofte enorme størrelse taget i betragtning. Der åbnes ca. 200 nye shops årligt (~160 i USA og 40 i Mexico). Hver shop er ~7.200 km2, koster ca. 1 mUSD at åbne og genererer ~1,8 mUSD i årligt salg. Driftsmarginen pr shop er ~19 % hvilket giver et pretax kapitalafkast på ~35 % årligt. Ledelsen melder klart ud at man bruger en WACC på 15 % når man vurderer nyåbninger samt et ROIC-krav på >20 %.

Sydamerika er et område som har fået voksende fokus hos AutoZone, og her er væksten væsentligt højere end i USA. Hvorfor Mexico? Fordi 1) Det geografisk tæt på USA, hvormed man kan udnytte allerede eksisterende ressourcer som fx distributionscentre (DC’s) mv., hvilket er fordelagtigt for ROIC og 2) Der er en høj andel af gamle biler med høje vedligeholdelseskrav sammenlignet med fx Europa, hvor indkomsterne er højere og bilerne er yngre.

AZO har 84.000 ansatte (såkaldte AutoZoners) hvoraf en stor del af uddannet inden for automekanik for at give kunderne optimal professionel oplevelse og service (optimal kundeoplevelse er højeste prioritet). Salget er ca. delt 50/50 mellem reservedele og vedligehold/forbrug.

AutoZone henvender sig til kundetyperne DIY (Do-It-Yourself, dvs private bilejere) og DIFM (Do-It-For-Me), som udgør hhv ~80 og ~20 % af salget. DIFM er fx hvis din bil skal repareres og du kører den til en mekaniker, som gør den køreklar for dig. Her er kunden fx mekanikeren (man kan også kalde DIFM for det kommercielle segment i AZO eller B2B). Programmet ”Loan-A-Tool” er også populært blandt kunder og giver kunden mulighed for at låne bekosteligt værktøj med hjem gratis, som vedkommende ikke selv har til sin rådighed. Man udbyder også gratis selvhjælpsvideoer og diagnosticeringssoftware til DIY-kunder. AZO er underrepræsenteret i DIFM og her har man fokus på at vokse (man har ca. 3 % markedsandel i DIFM og 15 % af DIY-markedet). Siden 2009 er salget i DIY vokset 5 % årligt mens DIFM er vokset 14 %. DIY og DIFM udgør som marked samlet ca. 150 bUSD hvoraf DIY og DIFM udgør hhv. 50 og 100 bUSD.

Konkurrenter og markedsandele

Af konkurrenter kan nævnes O’Reilly Auto Parts, Advance Auto Parts, Pep Boys (ikke børsnoteret), Genuine Parts og Dorman Products. O’Reilly er næststørst i DIY efter AZO og større end AZO i DIFM. Det er vigtigt at AZO øger fokus på DIFM, da bilejere i stigende grad får andre til at reparere deres biler.

Ovenstående tabeller viser, at AZO har øget salget pr shop og pr kvadratfod siden 2010, men 2017 viser tegn på stagnation ligesom 2013.

Salget påvirkes af følgende faktorer:

 • Hvis antallet af 7 år gamle biler stiger så øges salget, da disse kræver mere vedligehold/reparationer, og det er ofte her hvor garanti udløber. AZO estimerer at den gennemsnitlige bil i USA har kørt 87.000 mil / 139.000 km på dette tidspunkt. Hvis andelen af nye biler stiger så reduceres salget naturligvis.
 • Hertil er det en selvfølge, at det generelle antal af biler også påvirker salget. Flere biler = højere efterspørgsel efter vedligehold, reservedele osv og omvendt.
 • Hvis benzinprisen falder så øges salget, da dette øger forbrugernes rådighedsbeløb. Samtidig tenderer folk til at køre mere bil (slide mere på bilen) når benzinprisen er lav, hvilket også øger salget. Effekten er modsat for høje benzinpriser.
 • Bilers holdbarhed, dvs den teknologiske udvikling har også en langsigtet betydning. Hvis man gør bilerne mere holdbare så mindsker det behovet for diverse reservedele. Også fremkomsten af elbiler kan ændre behovet for dette, men dette er meget langt ude i fremtiden og elbiler skal jo også vedligeholdes osv.
 • Hvis sommeren er rigtig varm eller hvis vinteren er rigtig hård/kold så stiger salget, da dette øger fejlfrekvensen i biler. Hvis det er en mild sommer/vinter så reduceres salget. Regnfulde perioder reducerer også salget da folk er mindre tilbøjelige til at ordne bil. Over en forretningscyklus estimerer AZO at alle disse vejrfaktorer opvejer hinanden.
 • Den generelle makroøkonomiske udvikling i USA er naturligvis også en vigtig faktor. Lavkonjunktur eller recession med høj arbejdsløshed reducerer rådighedsbeløbene hos bilejerne, som således må prioritere i det månedlige forbrug. Her er bilen nok højere på listen end meget andet, men AZO’s salg vil alt andet lige blive negativt påvirket. Det modsatte er selvfølgelig tilfældet i en højkonjunktur.

Salget er endvidere også sæsonbaseret og højest gennem foråret og sommeren i perioden februar-september. Her er salget som regel 15-20 % højere end i perioden oktober-januar.

Kundeservice er den absolut vigtigste parameter for AutoZone. De ansatte er ofte uddannede inden for automekanik og man går højt op i at give kunden en god og professionel oplevelse. Rene og pæne shops er også med til at give kunden den gode oplevelse. Et tredje og mere bekosteligt fokus er mottoet ”We’ve got it!”, som er afledt af fokusset på den gode oplevelse for kunden og indebærer, at AutoZone vil minimere risikoen for, at en vare ikke er på lager, når kunden besøger butikken. Dette er så vigtig en del af strategien, at man pt. investerer en stor del af capex i udbygning af distributionscenter-netværket.

AZO har indtil videre 10 DC’s (2 nye på vej i de næste 3 år) samt 182 ”hub stores” (heraf 11 ”mega hubs”), som er shops med ekstra stort varelager – hubs har dobbelt varelager ift normale AutoZone shops og mega hubs har 4 gange så stort varelager som normale AutoZone shops. En normal shop har ~23.000 unikke SKU’s (Stock Keeping Units), en hub har ~46.000 SKU’s og en mega hub har ~85.000 SKU’s. Både DC’s og hubs leverer til normale AutoZone shops. Både antallet af DC’s og hubs skal udvides (2 ekstra DC’s og 25 mega hubs er på vej). Målet med denne udvidelse er, at alle AutoZone butikker inden for få år skal kunne få levering til varelager 2-3 gange om ugen i stedet for kun én gang om ugen. I 2017 forventes det at ca. 3.000 shops vil kunne få levering 2-3 gange ugentligt.

AZO har haft 2-cifret EPS-vækst i de sidste 40 kvartaler – primært pga deres ekstremt aggressive aktietilbagekøb men også pga vækst i SSS (same store sales) og øget salg pr kvm. De betaler slet ikke udbytter men har hengivet sig 100% til aktietilbagekøb. De er så vidt jeg ved en af de største ”kannibaler” i USA og har tilbagekøbt 71,5 % af deres aktier siden 2002. Dette er mildest talt forbløffende. Analysen fortsætter under tabellerne.

Ledelsen

CEO er William Rhodes, som har været mange år i AZO og besiddet topposten siden 2005. Ledelsen forekommer dygtig til kapitalallokering, da AZO viser ROIC’s på ~30% årligt mens man er meget omhyggelige med hvad man bruger aktionærernes penge på (hvis altså man er af den overbevisning at så aggressive aktietilbagekøb er godt for aktionærerne. Det tror jeg de har været på længere sigt). Den høje ROIC skyldes bl.a. en særdeles flot accounts-payable-to-inventory-ratio på 113%. Ledelsens pres på aktietilbagekøbs-pedalen svinger alt efter hvor undervurderet/overvurderet de synes selskabets aktie er.

Jeg tror de vil fortsætte eller skrue op for tilbagekøbs-tempoet fremadrettet i dette kursniveau. Dette ser man også tegn på i sidste kvartal, hvor man tilbagekøbte 320.000 aktier mod kun 180.000 året før. Der synes at være et godt købmandsgen i ledelsen vis bonus afhænger af ROIC og EBIT. Basislønnen udgør kun ca. 10 % mens den resterende er performance-afhængig. Jeg kan lide at de fokuserer på at udnytte og udbygge deres kernekompetence og ikke ekspanderer over mod andre brancher. De har fokus på ekspansion af butiksnet men også i høj grad på bedre udnyttelse af hver lille kvadratcentimeter af deres eksisterende shops. Jeg kan lide at de fokuserer ekstremt meget på at give kunden den gode oplevelse (varen skal være på hylderne eller på lager, butikken skal være pæn/ren, servicen skal være state-of-the-art professionel og løse kundens problem).

Den konkurrencemæssige fordel

Det svært for ikke at sige umuligt at skabe konkurrencemæssige fordele i branchen. Der er flere udbydere af sammenlignelige services (O’Reilly, Advance Auto Parts m.fl.) og kunderne har ingen skifteomkostninger (normalt i retail), men AZO’s fokus på at skabe værdi for kunden er nok en af grundene til den høje profitabilitet sammen med et omkostningseffektivt distributionsnetværk og en skalérbar forretningsmodel, som har sænket overhead-omkostningers andel af omsætningen imens AZO er vokset. Det første punkt er det der har givet AZO et anerkendt brand i markedet. AutoZone er ikke kun en shop hvor man tager hen for at købe en reservedel. De ansatte, som har mangeårig ekspertise i automekanik, er trænet i at have fokus på at løse kundens problem og ikke kun sælge dem en reservedel eller en pose sprinklervæske.

Denne hjælp medfører også ofte mersalg til kunden. Ca. 50 % af AZO’s salg er egne brands, som ikke kan købes hos konkurrenter eller på andre online webshops end AZO’s egne. Dette øger ligeledes fodtrafikken og giver AZO mulighed for at give kunden den gode oplevelse og service. Det enorme butiksnet er ligeledes en moat som er svær at kopiere, men som fx O’Reilly næsten kan matche. 90 % af USA’s befolkning har en AZO shop inden for 8 km radius.

E-handlens betydning

Det er mit indtryk, at AZO’s branche er modstandsdygtig overfor e-handel. Køb, håndtering og implementering af reservedele er en kompleks øvelse, som er væsentligt mere besværlig online end fx via en AutoZone shop. Vægten kan også være et problem, da reservedele kan være tunge og bekostelige at fragte. ~84 % af salg i DIY er drevet af nedbrud/vedligehold (problemer der skal ordnes hurtigt), og ~40 % af produkter købt i shops installeres af AZO personale (værdi og ekstra nytte for kunden ved at besøge shop og resulterer ofte i mersalg).

Pga. kompleksitet returneres ~20 % af de købte produkter. Hvorfor? Fordi det kan være svært at finde den helt rigtige reservedel, og denne kompleksitet er en særlig udfordring for e-handel, da et endeligt salg kan trække i langdrag med forsendelse frem og tilbage, som øger fragtomkostningen og forlænger reparationstiden hvorimod kunden i stedet kan købe den rigtige reservedel med det samme hos en AZO shop, få den installeret af personalet, og hvis det skulle ske at reservedelen skal ud og en ny ind så kan man hurtigt besøge AZO shoppen igen. Hos en AZO-shop kan man sågar få hjælp via diagnosticerings-software hvis man er i tvivl om fejlen.

Nogle af AZO’s stærkeste fordele mod e-handel er således service og know-how – noget jeg ikke tror e-handel kan kopiere. ~90 % af USA’s befolkning har endvidere en AutoZone shop inden for 8 kilometers afstand, så hvis noget går galt med bilen kan man relativt hurtigt få professionel hjælp. AZO’s salg af private label brands (~50 % af omsætningen) er tillige en fordel i konkurrencen mellem AutoZone og andre retailere – både online og i B&M.

Konkurrenter har også private label brands, men disse udgør langt fra en ligeså stor del af salget som hos AutoZone. Der er således talrige fordele ved at besøge en AutoZone shop. Fordele som er ekstremt svært for ikke at sige umuligt at replikere for en online aktør. Alt andet lige er AutoZone meget bevidst om e-handlens påvirkning og investerer selv tungt i udbygning af deres internetbaserede salgsplatforme (www.autozone.com og www.autoanything.com for DIY og www.autozonepro.com for DIFM samt diagnosticerings- og reparationssoftware på www.alldata.com og www.alldatadiy.com). Jeg tror ikke at e-handlen vinder i denne branche, men derfor kan denne voksende salgskanal alt andet lige påvirke marginerne negativt for de etablerede B&M aktører. E-handlen behøver således ikke nødvendigvis vinde for at stjæle profit fra AutoZone, O’Reilly m.fl.

Kapitalstruktur og gæld

AZO har ca 5 bUSD gæld hvilket kun er ca 2,5 x ebidta. Ca 50 % af deres shops er ejet og den anden halvdel er lejet, dvs i princippet kunne de lave sale/lease back på deres ejendomme og blive stort set gældfri. Således ville off-balance sheet gæld (operationelle leases) dog blot stige, og fra 2019 påkræves det at også operationelle leasingaftaler skal indgå i balancen som gæld, så her er nok mere tale om et regnskabstrick, da det reelt set ikke ændrer på værdien af virksomheden (kapitalisering af leases øger gæld men også EBIT, da rentedelen af leasingaftalen skal med som finansieringsomkostninger i stedet for driftsomkostninger). En del af gælden stammer fra 2007-2010 hvor aktien var ekstremt undervurderet, hvilket førte til at ledelsen finansierede et accelereret aktietilbagekøbsprogram med gæld. Et udmærket træk set i bakspejlet. Egenkapitalen er negativ pga. aktietilbagekøb, men dette ser jeg ikke umiddelbart som noget alarmsignal.

Negative punkter

 • Tegn på stagnering i SSS. Mister man markedsandele til konkurrenterne eller begynder folk at handle mere online?
 • Modstandsdygtigheden overfor online salg er usikkert. Hvor resistent er branchen overfor ”Amazon-effekten”? Online salg udgør en minimal andel af brancheomsætningen og AutoZone oplever ikke unormale udsving i SSS og omsætning, så det ligner ikke at effekten er signifikant. Med tiden kan det dog muligvis presse marginerne. Problemet er også, at e-handel ikke behøver at vinde før at det gør ondt på AutoZone, da e-handel alt andet lige kan presse og erodere marginer pga. priskonkurrence.
 • Mæthed før eller senere i USA (men muligheder i Sydamerika og på længere sigt Europa).
 • AZO har i de seneste par år brugt milliarder på aktietilbagekøb hvor aktiekursen var væsentligt højere.
 • Ikke meget sikkerhed i balancen, da egenkapitalen er negativ. Stiftelse af gæld til aktietilbagekøb kan dog give mening i et lavrentemiljø da det kan optimere kapitalstrukturen, skabe skatteskjold og sænke WACC og særligt hvis også aktien er undervurderet som den var da gælden blev stiftet. EBIT dækker ca 14x over renteomkostningerne, så indtjeningsevnen er en fin sikkerhed.
 • Kunder har ingen skifteomkostninger og konkurrencen er intens. Svært at skabe konkurrencemæssige fordele (moat), hvorfor det er beundringsværdigt at AZO har 30 % ROIC årligt.
 • AutoZones brand og moat afhænger i høj grad af deres evne til at opretholde den gode service og oplevelse, som kunderne får, når de bruger en AutoZone. Fejler de i denne mission så vil det i høj negativ grad påvirke den finansielle performance på sigt.

Positive punkter

 • Branchen er stabil med en meget lav udviklingshastighed. Omsætningen forekommer defensiv, da alle biler skal vedligeholdes, og SSS i 2007, 2008 og 2009 var på hhv. 0,1, 0,4 og 4,4 % mens omsætningen i perioden steg med 10,5 %. Elbiler udgør stadig en minimal andel af bilerne på vejene i USA og om her er tale om elbiler, hybridbiler eller brintbiler så skal disse også vedligeholdes. Denne udvikling kræver dog at man har særdeles lange briller på.
 • Kompetent ledelse som har stærk fokus på aktionærværdi og som tænker langsigtet.
 • AutoZone er markedsleder og har derfor en stærk velfunderet position og et værdifuldt brand. De ansattes ekspertise og hjælp til DIY-kunder er en effektiv barriere mod online salg.
 • Muligheder for fortsat salgsvækst både via nettoåbninger, per kvadratmeter og i SSS selvom markedet før eller siden bliver mættet i USA, hvorefter fokus på Sydamerika kan øges. Ledelsen nævner også Europa som et fremtidigt geografisk segment.
 • Prisen forekommer meget attraktiv. Der lader ikke til at være nogle positive forventninger afspejlet i den nuværende kurs.
 • AZO har gode karakteristika: Simpel forretningsmodel, høje marginer, høj free cash flow conversion (~100 %), beskedent reinvesteringskrav på ca 4 % af omsætning pga årlige nettoåbninger sammen med udvidelse af DC netværket. CAPEX/Sales på vedligeholdelse er betydeligt lavere end 4 %.
 • DIFM er et marked som pt. udgør en lille del af AZO’s omsætning men som er voksende. Her står flere konkurrenter stærkere, men AZO vinder terræn.
 • AZO ejer flere private label brands som fx Valucraft, AutoZone, SureBilt, ProElite, Duralast, Duralast Max, Duralast Gold, Duralast Platinum og Duralast ProPower, hvilket er en udfordring for andre retailere og online webshops, da salget af disse udgør ca. 50 % af AZO’s omsætning. Dette øger fodtrafikken og giver AZO mulighed for at yde den gode og værdifulde service for kunden.
 • Bilnedbrud skal ofte ordnes hurtigst muligt og kan være en kompleks øvelse, hvilket taler for et besøg hos en AutoZone shop, hvor man kan skaffe de nødvendige dele med det samme og få vejledning. Det er særdeles vanskeligt for en online webshop at give kunden en oplevelse der når AutoZone til sokkeholderne.
 • Omsætningshastigheden på varelageret er på 1,4x. AZO’s varelager består af ikke-nedbrydelige produkter, dvs varerne mister ikke nødvendigvis værdi af at ligge et år på et lager, hvilket er tilfældet med fx tøj, madvarer osv. En reservedel eller en bøtte olie fordærver ikke. Risikoen for nedskrivning af varelagre synes derfor at være ikke-eksisterende, og den lave omsætningshastighed skyldes også, at SKU’s er steget med 30 % de sidste 10 år, da man har skarp fokus på at have alle produkter på lager, så kunden ikke går tomhændet hjem.
 • Håndteringen af arbejdskapitalen er også eksemplarisk med en industriledende accounts-payable-to-inventory-ratio på ~113% pga. lange kreditaftaler med leverandører hvilket faktisk betyder, at leverandørerne dækker for varelageret. Dette er en vigtig driver for ROIC.

Værdien

Den primære driver for vækst i overskuddet i 2017 bliver sandsynligvis nettoåbninger af AutoZone shops og derfor ikke SSS, men jeg tror ikke man skal afskrive videre SSS vækst blot fordi AZO oplever stagnation i 2017. En DCF-model er jo altid oplagt til værdiansættelse, men et tankespil kunne være at værdiansætte AZO ud fra fremtidig EPS. Her forudsætter jeg 10 % EPS vækst og en P/E efter fem år på 11x – to antagelser jeg synes virker meget konservative ift. AZO’s historik med en gennemsnitlig P/E tættere på 20x og CAGR EPS vækst på ~17 %.

EPS-væksten vil i høj grad komme fra aktietilbagekøb, hvilket jo i bund og grund er ”financial engineering”, og andre retailere i andre brancher som fx Bed Bath & Beyond (BBBY) har også købt aktier tilbage i aggressivt tempo i flere år. Dette har indtil videre været en katastrofe for BBBY vis aktie fortsat mister værdi, men den primære grund hertil er ikke aktietilbagekøb men den eroderede moat hos BBBY, som har gjort at overskuddet er faldet nærmest hvert kvartal i flere år efterhånden pga. online handel, som har medført negativ SSS, faldende omsætning og overskud og højere markedsføringsomkostninger. Denne negative tendens har BBBY ikke kunnet maskere med EPS.

Til sammenligning har AZO 200 årlige nettoåbninger med kun 3 lukninger siden 2012, omsætnings- og overskudsvækst, stabil SSS vækst som har mødt modstand i 2017 og et forretningskoncept som er langt mere modstandsdygtigt end BBBY’s (vurderer jeg). Væksten fremover bliver sandsynligvis ikke som den historiske, men aktuelt synes AZO at være prissat til nulvækst. Både Genuine Autoparts, O’Reilley og Advance Auto Parts handles til ~18x overskud (men her forventes også mere vækst og måske erobring af markedsandele fra AutoZone).

Ud fra ovenstående tabel er der 53 % upside i aktien på 5 års sigt jf en simplificeret værdiansættelse, hvilket giver et annualiseret afkast på 9 %. Dette virker måske ikke af så meget, men inputs i tabellen er også noget konservative. Downside synes i hvert fald begrænset, og putter vi fx en (måske) mere realistisk 15x P/E på EPS i 2022 bliver aktiekursen 1.044 USD. Jeg vil også mene, at AZO med sin aktuelle pris er en mulig takeover, hvormed upside hurtigere kan realiseres med en højere annualiseret forrentning. Jeg vil dog mene, at et kvalitetsselskab som AutoZone er en køb-og-gem-for-evigt-aktie i sit nuværende lave kursniveau. Blodet flyder, folk sælger og AutoZone oplever knapt nok nogle problemer. Jeg tror det er nu man skal være grådig mens alle andre er bange.

Jeg ejer selv aktier i AutoZone

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

22
Efterlad en kommentar

avatar
nyeste ældste mest populære
Gæst
Gæst
En flot og forståelig analyse du har lavet der Steffen.
Gæst
Gæst
Mange tak! 🙂
Gæst
Gæst

Glimrende analyse. Men hvad med risikoen for disruption fra el-biler, som er mere simple at vedligeholde, delebiler, selvkørende biler, som i kombination med taxavirksomhed giver en mindre bilpark? Men godt set, at der måske kan findes værdi i detailbranchen, som alle synes at hade for tiden pga. e-handlens fremvækst. Jeg kunne godt forestille mig, at detailhandelsvirksomheder med eget brand og unikke produkter kan gennemgå en turnaround, hvor de optimerer distributionen, så antal butikker, udnyttelse af big-data i en omnichannel-strategi kan få gang i indtjeningen igen. Især hvis virksomheden ikke hænger på store kapacitetsomkostninger i forbindelse med eget butiksnet. Måske virksomheder… Læs mere »

Gæst
Gæst

Hej Claus og tak. Generelt er udviklingshastigheden i AZO’s branche uhyrligt langsom, hvilket jeg kan lide ved casen. Jeg tror ikke der er nogen trussel fra delebiler. I Danmark vinder det frem men tvivler på at situationen er den samme i USA, og alt andet lige oplever AZO en voksende aldrende bilflåde i landet. Generelt er jeg meget overbevist om, at delebil/taxatendensen ikke er relevant for casen overhovedet. Det er nok mere truslen fra e-handel og elbiler der er relevant. E-handlen argumenterer jeg for og imod i min analyse. Elbiler kommer jeg ikke så meget ind på da det simpelthen… Læs mere »

Gæst
Gæst

Hej Steffen, Flot og overskuelig analyse – du var oprindeligt årsagen til jeg begynde at følge skribenterne herinde og jeg må bare sige at du endnu engang leverer et flot produkt. Jeg kunne godt ønske mig at du postede noget mere herinde. Jeg har selv kigget på AZO flere gange og den har været på min potentiale liste i en rum tid jf. deres flotte præsteren på nøgletallene samt at jeg ligeledes er af den overbevisning at der kan høstes værdi i sektoren som følge af at alle sælger over en bred kam men glemmer at der kan gemme sig… Læs mere »

Gæst
Gæst

Hej Kris og mange tak. Det er jeg beæret over at høre! Jeg vil faktisk også gerne være mere aktiv men har desværre ikke så meget tid til det. Men jeg vil fortsat poste indlæg engang imellem. Ja AZO’s ledelse er er absolut højeste kvalitet og viser eksemplarisk kapital allokering. Jeg har også selv haft et kig på TGT men er mere af den overbevisning at TGT’s produkter står svagt ift både andre konkurrenter og også e-handel desværre. Forretningsmodellen er bare ikke stærk nok til min smag. Et andet firma der også er interessant i retail er Tractor Supply Company,… Læs mere »

Gæst
Gæst

Hej Steffen, Der skal heldigvis være plads til forskellige meninger, ellers havde vi jo ikke et marked. Det er min overbevisning – lidt i stil med din, at der sælges ud over en bred kam fordi markedskonsensus er at Amazon skal overtage verden. Min ide med at have investeret i TGT skal betragtes ud fra et dividende synspunkt. Jeg mener at fairvalue er over hvad den pt handles til. I de sidste ti år har TGT hævet dividenden med 500% samt præsteret en gennemsnits ROE på 25% (Sidste år15%) som da er faldende, men jeg er af den overbevisning at… Læs mere »

Gæst
Gæst
Øv… Jeg fik desværre skrevet noget vrøvl – TGT havde 15% i ROE over en tiårig periode og realiserede i sidste fulde regnskabsår i mit ark 25%
Gæst
Gæst

Hej Kris. Jeg syntes også at TGT så interessant ud fra et prisperspektiv og udbyttet er højt, men jeg tror desværre TGT er fanget mellem en sten og et hårdt sted. I B&M er der hård konkurrence fra en mere effektiv aktør: WMT. Ligeledes kan nævnes Kroger og flere andre i B&M. TGT har flere forskellige produktkategorier i deres centre men fælles for disse er at de har en relativ høj konvertering mod online salg, hvorfor e-handlen er en stor trussel mod TGT, og selvom TGT sælger lidt online så er dette et helt andet marked med lavere marginer og… Læs mere »

Gæst
Gæst

Hej Steffen, Jeg vil til enhver tid søge mod at investere i virksomheder der har en moat – jeg er dog enig i at TGT ikke har en her – jeg mener dog ikke det er “fair” at sammenligne BBBY med din everyday retailer – jeg vil i hvert fald personligt mene der er en forskel. Det ville i mine øjne være som at sammenligne JYSK med Kvickly selvom jeg naturligvis er bekendt med at B&M retailers i det land bevæger sig mere på tværs af produktkategorier end det er tilfældet herhjemme og typisk udbyder et utroligt bredt sortiment af… Læs mere »

Gæst
Gæst

Hej Kris. Ligheden mellem BBBY og TGT er, at begge retailere sælger produkter der er på vej online. En del af TGT’s varer er let fordærvelige men så vidt jeg ved så er det en relativ lille del ift andre retailere. WMT er også klart størst i let fordærvelige råvarer, så her ser jeg heller ikke nogen særlig fordel for TGT. I tusinder af år har vi brugt retail, altså udveklset produkter/service for penge eller andet ved fysisk interaktion. Jeg tror også at B&M vil eksistere om 100 og nok også om 1000 år. Men konkurrencelandskabet vil forandre sig gevaldigt… Læs mere »

Gæst
Gæst
Autozone ser umiddelbart billig ud, men jeg forstår ikke at I ikke nænver gælden, som er højere end Curent Assets eller 57% af total assets, hvilket giver en negativ arbejdskapital? Det er da ret så vigtigt i forhold til prissættelsen og et foranderligt retail-miljø.
Gæst
Gæst

Hej Jeppe. Jeg nævner arbejdskapitalen kort ift payables-to-inventory ratio som er eksemplarisk. Hvis jeg skulle omtale arb kapitalen så ville jeg omtale den ekstremt positivt. Det fantastisk vigtigt at retailere minimerer arbejdskapitalen, og negativ arbejdskapital er mere reglen end undtagelsen i retail da der er minimal tilgodehavender (kunder betaler idet de køber) og AZO har lange kreditaftaler med leverandører som gør at AZOs varelageret faktisk dækkes af leverandørerne. Alt dette sænker arbejdskapitalen og øger ROIC grundet den lavere kapitalbinding. Uhyre vigtigt. Her kan Grahams firkantede regnskabs-tjekliste ikke bruges. Gælden er også fint dækket af indtjeningen og cash flow. Jeg er… Læs mere »

Gæst
Gæst
Godt svar Steffen. Rart at nogle går imod de firkantede tommelfingerregler om likviditetsgrad og arbejdskapital, der huserer, bl.a. i Grahams tjekliste, som retfærdigvis nok især går på cigar-butt investering i meget lavt vurderede selskaber med høj risiko på kort sigt.
Gæst
Gæst
Hej Steffen God analyse – de har været savnet 🙂 Jeg forstår dog ikke din præmis om at man har en særlig position ved reservedele ift. andre retail-områder. Jeg kender flere mekanikere, DIFM og DIY, som bestiller ting på nettet der, hvor det er billigst og den trend tror jeg vil fortsætte. Jeg tror at Autozone vil blive lige så udsat for e-handel og effekterne deraf, som andre retailers. Mvh. Morten
Gæst
Gæst

Hej Morten. Længe siden! Og mange tak! Ja frekvensen af mine analyser er meget lav, desværre. Jeg vil ikke gå yderligere ind på diskussionen om online-truslen da alle mine argumenter er i analysen. Jeg er ikke i tvivl om at online vokser, men modstandskraften fra B&M forretningsmodellerne er stærk ift andre brancher som fx tøj, møbler mv. Jeg er helt og aldeles overbevist om at autopart retail og AZO’s branche generelt har en resistens her, hvilket man tydeligt også kan se på SSS (som langt fra ser ligeså skidt ud som de fleste andre retail brancher). Alt andet lige skal… Læs mere »

Gæst
Gæst
Hvad er årsagen til, at du vælger AZO frem for O’Reilly? Som du selv skriver, så er “O’Reilly næststørst i DIY efter AZO og større end AZO i DIFM”. Umiddelbart synes jeg, at O’Reilly er en bedre investering, da de er bedre eksponeret mod det voksende DIFM-marked, men de handler selvfølgelig også på en dyrere p/e.
Gæst
Gæst
Jeg valgte AZO da jeg tror det er en bedre investering og et selskab med en ledelse i absolut verdens topklasse. Hvis man generelt tror på branchen så kan O’reilly også være interessant netop pga. deres eksponering mod DIFM og den stærkt sammenlignelige forretningsmodel, som stort set er udifferentieret fra AZO.
Gæst
Gæst
Hej Steffen, Vi har allerede nu fået de 50% stigning i aktiekursen siden din analyse – hvilket jo er over alt forventning. Seneste kvartal viste 5% øget omsætning men det slog ikke igennem på bundlinjen grundet øget omkostningsniveau (konkurrence). Hvad tænker du om værdisætning på virksomheden nu ift investeringscasen? Jeg er selv langsigtet ift investeringstilgang men må da indrømme det kunne være fristende at liste afsted med profitten – især fordi jeg over en bred kam er forholdsvist tungt eksponeret i sektoren – både retail og auto.
Steffen Jørgensen
Gæst
Steffen Jørgensen

Hejsa. Beklager mit meget sene svar. Har ikke set at indlægget var aktivt og troede egentlig jeg ville få en mail hvis der var aktivitet på analysen. Kort svar er: Jeg ville aldrig sælge AZO blot for at tage lidt profit. AZO øger sin underliggende værdi år for år, reinvesterer fint i forretningen til 30% ROIC og har en stærk forretningsmodel. Ja de har meldt ud at meget af skattebesparelsen fra Trumps skattereform vil blive brugt til at investere lidt i ecommerce og forbedre lønvilkårene til ansatte. Det skyldes ikke umiddelbart konkurrencen. Synes det fint de investerer i forretningen og… Læs mere »

Gæst
Gæst
Hej Steffen Lidt i forlængelse af Chris’ kommentar, vil det være interessant at høre, hvad du tænker om AZO nu? Vi har set en flot stigning i aktiekursen siden din analyse, men også tilbagefald efter – synes jeg – godkendt halvårsregnskab.
Steffen Jørgensen
Gæst
Steffen Jørgensen
Hej. Kort svar: jeg købte selv ekstra op efter deres sidste kvartalsregnskab hvor kursen crashede igen. Som jeg skrev til Chris så synes jeg ikke man skal kigge på aktien men på den underliggende forretning vis værdi øges år for år som de åbner ~200 forretninger, reinvesterer overskud til 30% ROIC og køber masser af aktier tilbage. Beklager sent svar men så ikke indlægget var aktivt

Nyhedsbrev

Få inspiration, tips og nyheder direkte i din indbakke.

Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Nyhedsbrev.
Få inspiration, tips og nyheder direkte i din indbakke.Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.
Tilmeld
Tilmeld
Nyhedsbrev.

Få inspiration, tips og nyheder direkte i din indbakke.
Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.
Tilmeld
close-link