Nordnetbloggen

Nøgletal for min portefølje

Min Nordnetportefølje indeholder pt. 13 forskellige aktier. Jeg har efter bedste evne beregnet en række nøgletal for disse aktier. Det er en vanskelig øvelse, idet man bl.a. skal tage stilling til

a) om engangsposter skal regnes med i indtjeningen eller ej,
b) om man skal bruge originale sammenligningstal eller proformatal ved ændrede regnskabsprincipper,
c) om man vil benytte rapporteret eller udvandet indtjening pr. aktie,
d) om man vil bruge bruttoomsætning eller nettoomsætning eller måske omsætning pr. aktie til beregning af historisk vækst.

Selv efter 10 år med den slags spørgsmål er jeg stadig ofte i tvivl. Jeg forestiller mig at mindre erfarne analytikere (og de fleste Nordnet brugere) må have svært ved at ”knække” diverse regnskaber.

Her er nogle af resultaterne….

Porteføljeselskaberne har i gennemsnit øget omsætningen med 23,1% p.a. i perioden 1999-2009 og de har i samme periode øget indtjeningen pr. aktie (EPS) med 22,2% p.a. Trina Solar, REpower Systems og Teva Pharmaceuticals har de klart højeste historiske vækstrater. I 2009 øgede porteføljeselskaberne EPS med 21,5% og i 2010 forventes de at øge EPS med yderligere 25,9% (baseret på konsensusestimater). Trina Solar (94,6%) og Hyundai Motor (80,4%) har de højeste vækstrater for 2010. Selskaberne forrenter i gennemsnit egenkapitalen med 19,9% i 2010 og selskaberne har i gennemsnit leveret 9,4 rekordresultater i træk frem til 2009. AstraZeneca (42,6%) har den højeste egenkapitalforrentning efterfulgt af Medtronic (24,8%), mens Wal-Mart Stores (mindst 42 år i træk), Medtronic (25 år) og Fiserv (24 år) har de længste serier af rekordresultater.

Jeg synes nøgletallene er imponerende høje og stabile og de er i hvert fald langt, langt over gennemsnittet for alle aktier (markedet). Eksempelvis forrenter de aktier, der indgår i verdensindekset (MSCI World), kun egenkapitalen med ca. 11,4% i 2010. Man skulle måske tro, at aktierne i min portefølje var meget højt prissat, når nu nøgletallene er så flotte, men det er ikke tilfældet. Porteføljeselskaberne er således i gennemsnit prissat til P/E2010=10,2 og de er i gennemsnit vurderet til K/I=1,9. Jinhui Shipping (P/E=1,8), Hyundai Motor (P/E=3,5) og Gazprom (P/E=5,3) er billigst målt på Price/Earning, mens REpower (P/E=20,9), Bed Bath and Beyond (P/E=17,0) er dyrest målt på P/E. Til sammenligning er de aktier, der indgår i verdensindekset aktuelt prissat til P/E2010=13,9 og vurderet til K/I=1,8. Min portefølje handles altså med en rabat på 27% i forhold til verdensindekset målt på P/E (10,2 i forhold til 13,9). Og porteføljen handles med en præmie på 6% i forhold til verdensindekset målt på K/I (1,9 i forhold til 1,8). Sidstnævnte nøgletal (K/I) tillægger jeg langt mindre betydning end førstnævnte (P/E).

Jeg synes det er interessant (for at sige det mildt) at min portefølje på én gang ligger langt over gennemsnittet målt på kvalitet og langt under gennemsnittet målt på pris (P/E). Det lyder jo som en enkelt opskrift på gode fremtidige afkast:  Porteføljen har jo et dobbelt potentiale. Dels kan man forvente, at den høje kvalitet vil medføre en overnormal vækst, og dels kan man forvente, at den aktuelle rabat med tiden vil forsvinde og blive erstattet af en præmie.

Sagt på en anden måde, kan man forvente, at porteføljens indtjening vokser hurtigere end markedets indtjening og at porteføljens P/E-rater kommer til at stige kraftigt relativt i forhold til markedets P/E-rate, der i øvrigt næppe kommer til at stige ret meget fra det nuværende niveau på P/E=13,9. Det historiske gennemsnit for alle aktier til alle tider er P/E=15, så det vil nok være for optimistisk, hvis man forventer at markedets P/E-rate stiger ret meget. Det interessante forhold mellem pris og kvalitet har for øvrigt været kendetegnende for min portefølje siden starten i november 2005 og er formentlig forklaringen på, at porteføljen løbende har leveret et højere afkast end markedet.

Jeg vil gerne høje hvad I mener om min portefølje. Er den for skæv geografisk? Er den for skæv sektormæssigt? Har jeg helt overset interessante sektorer? Er porteføljen for defensiv? Er den for kedelig? Er der for lille udskiftning? Elller er der for få aktier i porteføljen?

Hvordan sammensætter du selv din portefølje?

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Nyhedsbrev

Få inspiration, tips og nyheder direkte i din indbakke.

Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Nyhedsbrev.
Få inspiration, tips og nyheder direkte i din indbakke.Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.
Tilmeld
Tilmeld
Nyhedsbrev.

Få inspiration, tips og nyheder direkte i din indbakke.
Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.
Tilmeld
close-link