Nordnetbloggen
Rasmus SommerskovPartner
Partner & Kommunikationsdirektør i Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Hvad kan vi lære af 2017-afkastene for nordiske aktier?

Dette indlæg er markedsføring.

Nedenfor ses månedsafkast i 2017 for henholdsvis danske, norske, svenske og finske aktieindeks inklusiv geninvesterede udbytter. Nogle måneder klarer danske aktier sig bedst, andre måneder er det finske, og så videre. Som investorer kan vi bruge denne viden til at hjælpe os med at holde fokus på at have en længere tidshorisont end blot nogle få måneder.

AFKAST I 2017

Grafen angiver lande og akkumulerede årsafkast, mens tabellen under viser, hvor stor udskiftning der er i, hvilket land der har det henholdsvis bedste og dårligste afkast på månedsbasis.

TIMING ER SVÆRT. MEGET SVÆRT.

Meget kan udledes af grafikken ovenfor, herunder blandt andet at:

– Afkast skifter meget fra måned til måned; Norske aktier er dårligst tre måneder i træk, herefter går der én måned uden at ligge sidst, men måneden efter er performance igen den dårligste. Dér ville man måske være fristet til at sælge for så blot at opleve, at norske aktier gav de bedste afkast de næste fire måneder i træk.

– I juni havde man fra årets start tabt 4% på norske aktier og tjent 11% på finske. Det er noget af en forskel, der kunne friste til at man ville sælge aktierne i Norge og købe flere aktier i Finland. De næste fire måneder stiger de norske aktier dog så meget, at man nu har et plus på 14%, forudsat man havde beholdt dem naturligvis, mens de finske i samme periode kun steg med 1%. Norske aktier ender derudover med at slå de finske set over hele kalenderåret.

…OG ET EKSEMPEL FRA VORES EGEN LILLE “FALKEDAM”

Var man ved både indgangen og udgangen af 2017 investor i Falcon C25 Momentum, ville man for kalenderåret 2017 have haft et nettoafkast på +16,7%. Investerede man derimod ultimo september 2017, ville man ved udgangen af året have haft et urealiseret tab, ligesom man stadig ville være i minus, da danske aktier over en bred kam i perioden siden da til i dag har givet negative afkast. Det illustrerer, ligesom grafikken ovenfor, at starttidspunkt og tidshorisont er afgørende for det afkast, vi som investorer opnår på vores investeringer. Derfor gælder det om at investere langsigtet, for på længere sigt udlignes disse forskelle.

KONKLUSION

Det er ekstremt svært at “time” sine investeringer, så det sikreste er at sprede investeringerne og at forblive investeret, også når ens aktier/strategi i en periode underperformer. Spredningen sikrer desuden en mere jævn afkastkurve for ens samlede portefølje, hvilket for de fleste af os som investorer psykologisk set er en kæmpe fordel.

Man kan/bør også overveje, om man med et vist interval, for eksempel hvert år, skal rebalancere sin portefølje således, at fordelingen fra et år tidligere opretholdes. Havde man ved årets start 50% i ét lands aktier og 50% i et andet, kunne udviklingen i løbet af året have ændret fordelingen til for eksempel 60% og 40%. Rebalancerer man tilbage til 50% i hvert land, bliver diversifikationseffekten og mere jævne afkast i højere grad sikret.

Disclaimer: Nærværende artikels oplysninger er udarbejdet til brug for orientering, ligesom oplysningerne ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Der tages forbehold for eventuelle fejl.

Rasmus SommerskovPartner
Partner & Kommunikationsdirektør i Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

Efterlad en kommentar

Vær den første til at kommentere

avatar

Nyhedsbrev

Få inspiration, tips og nyheder direkte i din indbakke.
Tilmeld

Nyhedsbrev
Få inspiration, tips og nyheder direkte i din indbakke.
Tilmeld
Tilmeld
Vil du teste Nordnet Beta? Tilmeld dig her:
Tilmeld

Obs! E-mailadressen skal være den samme, som du har registreret på nordnet.dk under indstillinger.