Nordnetbloggen

Investeringsforeninger: Januar var en blandet landhandel.

Jakob Holck, Head of Business Management, har kigget på januars performance fra et udvalg af investeringsforeninger på Nordnets platform.

I året første måned kan vi se en mere blandet landhandel af foreninger som performer flot. Hvor vi de andre måneder siden denne blog blev født, har kunnet se en tendens til at det var de samme temaer der performede godt, har vi i januar kunnet se at det er flere forskellige regioner og strategier der har klaret sig godt.

Både danske aktier, europæisk momentum, amerikansk growth, samt foreninger med global eksponering har klaret sig flot. Vi har her valgt fire fonde ud vi vil kigge lidt nærmere på.

Falcon Europe Momentum

Afkast 2,7%

Investeringspolitik

Filosofien i Falcon Europe Momentum er at drage fordel af momentum, der er en akademisk velanset investeringsfaktor, som i både teori og praksis har givet højere afkast end markedsafkastet på tværs af både geografiske regioner, aktivklasser og målemetoder. Strategien er aktivt at udvælge investeringerne blandt 15 europæiske eliteaktieindeks via risikojusteret momentum. Der benyttes risikojusteret momentum for at reducere volatiliteten i porteføljen i forhold til traditionel prismomentum. Derudover benyttes også overlappende delporteføljer for at reducere timing-effekter ved re-balanceringer af porteføljen. Den samlede portefølje indeholder typisk mellem 50 og 60 børsnoterede enkeltaktier på tværs af Europa.

Porteføljemanager & partner René Engell udtaler:

“Januar var en meget positiv måned for aktier udvalgt på baggrund af momentum og i særdeleshed Falcon Europe Momentum, der klarede sig rigtig flot i måned med uro. I 3 kvartal 2019 så vi ellers et skift over mod valueaktier, hvilket gjorde, at afkastet i flere af vores fonde lå bagefter benchmark. Det er så vendt helt på hovedet i januar og merafkastet kom i høj grad fra solide afkast i flere af de forsyningsaktier porteføljen indeholder. Det er f.eks. RWE AG (DE), EDP Renovaveis (PT) og Enel SpA (IT). Forsyning udgør 18% af porteføljen og har længe haft en høj allokering. Det hurtige skift i januar er igen et godt eksempel på, at man ikke kontinuerligt kan forudsige udviklingen og hvilke områder og faktorer som vil performe bedst. Vi anbefaler derfor altid at være diversificeret på strateginiveau. Det vil sige, at man både har value- og momentumstrategier i porteføljen. Begge har givet et merafkast på lang sigt og de performer godt på forskellige tidspunkter. Det giver et mere stabilt afkast at kombinere de to strategier.”

SEB Invest AKL Danske Aktier

Afkast 2,64%

Investeringspolitik

SEB Danske Aktier investerer i danske selskaber med fokus på virksomheder der er stabile, billige og i fremgang. Virksomheder i stabile forretningsklynger har bedre forudsætninger for langsigtet værdiskabelse. Det er også vigtigt for os, at selskabet har en god ledelse, der tager sit ESG ansvar alvorligt og herunder også udviser god kapitalstyring, da vi mener det skaber værdi for aktionærerne og udmønter sig i lavere investeringsrisiko på langt sigt. Vi udøver løbende aktivt ejerskab med virksomhederne i porteføljen, som desuden sammensættes under hensyn til, at vi konstant ønsker at høste risikopræmierne, der er knyttet til Value og Momentum-faktorerne.

Porteføljemanager Daniel Patterson udtaler:

Januar-afkastet har særligt nydt godt af vores aktive ejerskabsindsats i teknologivirksomheden RTX. Vi stillede forslag til generalforsamlingen d. 23. januar om en tredobling af aktietilbagekøbet, da selskabets kassebeholdning bugner. Vores medaktionærer synes det var en god ide, og forslaget blev stemt igennem, hvilket faktisk er ret sjældent. Den indsats har nok bevirket, at andre også har fået øjnene op for denne nordjyske vækstkomet. Derudover gør vores overordnede fokus på stabile virksomheder også, at vi typisk ikke bliver trukket med ned, når cykliske selskaber som Mærsk og FLSmidth presses af de globale konjunkturer.

Sparindex Index USA Growth KL

Afkast 3,97%

Investeringspolitik

Afdelingen følger en passiv investeringsstrategi og sigter dermed mod at levere det samme afkast som afdelingens benchmark MSCI USA Growth. Dette benchmark består udelukkende af amerikanske vækstaktier, hvor selskaberne tilhører large og mid cap segmentet og dermed er blandt de største i USA. MSCI benytter en todimensionelle model til at inddele markedet i vækst- eller value-aktier. Hvis et selskab scorer højt på en række vækst score kriterier vil det indgå i de 50% af markedet som bliver defineret som vækst. Disse aktier udgør til sammen MSCI USA Growth indekset.

Porteføljemanager Lars Toft Jensen udtaler:

Da vi følger en passiv investeringsstrategi består vores fornemmeste opgave i at levere det samme afkast som benchmark. Men når det er sagt lægger vi også meget vægt på at minimere vores omkostninger og handle så effektivt som muligt. Vores afkast i januar var for afdelingen 3,97%, mens det for benchmark var 4,18%. Ser man lidt ud over afdelingens direkte benchmark og sammenligner afkastet med den overordnede udvikling på det amerikanske aktiemarked, så gjorde vækst delen af markedet det bedre end det generelle marked. Som nævnt leverede MSCI USA Growth et afkast på 4,18% mens det generelle marked, målt ved MSCI USA, gav et afkast på 1,46%. Og specielt bidrog vækst indeksets overvægt i teknologisektoren positivt. Og blandt teknologi selskaberne var det især de helt store teknologi selskaber som Apple og Microsoft, der igen leverede stærke afkast og hjalp til at løfte denne del af markedet. Og netop de store teknologi aktier vægter rigtig tungt i MSCI Growth indekset. Således udgør de fem største aktier: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook og Google tilsammen ca. 1/3 af indeksets markedsværdi og vil dermed også fremadrettet være toneangivende i at tegne udviklingen for hele indekset.

SKAGEN Global A

Afkast 3,79%

Investeringspolitik

SKAGEN Global er en aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondens strategi er at finde undervurderede selskaber af høj kvalitet, hvor porteføljeforvalterne kan identificere klare katalysatorer, for at deres reelle værdi skal realiseres. For at reducere risikoen søger fonden at opretholde en fornuftig geografisk og sektormæssig balance. SKAGEN har normalt en lang investeringshorisont og lægger vægt på selskabernes fundamentale værdi og indtjening snarere end kortsigtede markedstendenser. SKAGEN Global investerer for tiden ikke i derivater.

Portføljeforvalter Knut Gezelius udtaler:

“SKAGEN Global begyndte 2020 med gode takter og outperformede sit referenceindeks. Fonden er således nu foran sit indeks, både målt år-til-dato og over en etårig, treårig og femårig periode. Størstedelen af vores selskaber i SKAGEN Global, der aflagde Q4-resultater i januar, viste en positiv og modstandsdygtig underliggende udvikling helt på linje med vores forventning. De bedste bidragsydere til januar måneds afkast var: Intercontinental Exchange (ICE), Mastercard samt Baxter.”

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer

Nyhedsbrev

Få inspiration, tips og nyheder direkte i din indbakke.

Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Nyhedsbrev.
Vil du have inspiration til dine investeringer?

Ved at give samtykke til at modtage løbende kommunikation fra os, får du mulighed for at få inspirerende tips om bl.a. relevante investeringsmuligheder, børsnoteringer, webinarer, markedstrends og pension.Jeg bekræfter, at jeg gerne vil modtage tips, inspiration og nyheder fra Nordnet. Herunder nyhedsbreve, information om tilmelding til webinarer samt spændende information omkring investering, pension, kreditmuligheder og nye produkter. OBS! Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at klikke på Afmeld i bunden af mailen. Vil du vide mere om, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.
Tilmeld
Tilmeld