Nordnetbloggen

Flemming Kozok: Frygten som det stærkeste værn

Indlægget er skrevet af: Flemming Kozok, Aktiv investor. Blogger om tilgange til markedet med primært fokus på tankegange, strategier og muligheder relateret til den kortsigtede aktør.

”Formulér din frygt”.

(eller: ”Hvordan sikkerhed øges i investeringsaktiviteter”)

”Formulér din frygt” er en devise jeg har levet efter i mange år. Den er fantastisk ikke mindst fordi den er meget ukompliceret. Ikke desto mindre er det min erfaring at mange udelader det centrale element det repræsenterer, som udelukkende er til for investors egen beskyttelse.

Devisen har bl.a. betydet at jeg ikke siden år 2000 har lidt under større drawdowns. Dengang lærte jeg selv for alvor at frygte markedet ved at tabe ca. 4,3 mio. kr. eller ca. 65 % af kontoen på 5 uger. Sidenhen har min læresætning (blandt flere!) fungeret som et stærkt værn mod tab og repræsenterer således sikkerhed i mine aktiviteter.

Det essentielle i tankegangen er meget simpelt følgende: Hvis jeg har formuleret hvilket scenarie jeg frygter for den aktie jeg er positioneret i, og al udvikling indikerer at et sådant scenarie vil blive til virkelighed, kan jeg ikke over for mig selv forsvare at være positioneret i denne aktie. Resultat: Vejen til eksekvering af stop loss er pludselig langt kortere.

Det virker simpelt og ligetil. Problemet er dog at de færreste private investorer har formuleret stop loss-strategier, endsige eksekverer sådanne. ”Formulér din frygt” kan repræsentere en alternativ indgang til at der tages initiativ.

Overordnet er frygt og grådighed to centrale størrelser for langt de fleste aktører i de finansielle markeder. Begge er elementer som den enkelte skal søge at beherske. Frygten for tab er således noget der skal bearbejdes for at opnå en mere afbalanceret tilgang. Relateret hertilpåpeges i dette blogindlæg hvorledes undertegnede fundamentalt tænker for at opnå beskyttelse i investerings-/handelsaktiviteten.

Helt grundlæggende er mit udgangspunkt ”for at nå længst må man starte med at beskytte sig selv”. I jagten på positivt afkast er det absolut ikke alle investorer der tænker sådan. – Og særligt i volatile markeder som dem vi oplever i disse tider er sikkerhed i investeringsaktiviteten noget af det der bør vægtes højst.

Når jeg i denne forbindelse bruger udtrykket ”formulér din frygt” drejer det sig i høj grad om den konkrete måde, hvorpå der opnås sikkerhed i investeringerne. Jeg vil således illustrere ved et simplificeret eksempel i nedenstående. Tankegangen går i øvrigt i fint spænd med sikkerhedsprincippet om hellere en enkelt eller to i hånden frem for ti uden for rækkevidde. Det er et mere sikkert princip at leve efter og kan fungere særdeles godt såfremt det eksekveres på den rigtige måde.

I forhold til den mere konkrete tilgang til at “identificere sin frygt”, dvs. identificere hvilke(t) scenarie(r) der af en eller flere årsager er særligt uønskede, skal der eksistere en forudgående analyse af det underliggende aktiv. Denne analyse skal munde ud i en beslutning om investeringen skal foretages eller ej.

– Men når man som resultat af en sådan analyse følgelig har konkluderet at en handel skal eksekveres (entry) er processen ikke fuldendt. Allerede før der foretages entry skal der indbygges en exit-strategi. Som del af denne exit-strategi skal man spørge sig selv: Hvilke(t) scenarie(r) i denne aktie frygter jeg? – Og såfremt et sådant scenarie indikeres/realiseres: – Hvad gør jeg? – På hvilket tidspunkt agerer jeg? – Hvordan eksekverer jeg?

Et simplificeret eksempel: En aktie er på relativt kort tid faldet fra et kursniveau omkring 150 til niveauet 102-105. Investor konkluderer at aktien kan være et godt køb i dette niveau, da aktien af flere årsager vurderes at være interessant, ikke mindst i forhold til at aktien er faldet relativt meget på relativt kort tid. Investor forventer således en stigning og foretager long entry i aktien. – Men hvad tænker investor såfremt aktiens udvikling afviger fra det forventede? I tilfælde af en vigende aktiekurs er erfaringen at mange investorer vil holde aktien ud fra tanken om at ”når jeg mente den var billig før er den jo endnu billigere nu(!)”. Herved begås en stor og meget typisk fejltagelse. Markedet har nemlig gang på gang vist at tingene ikke er så sort/hvide.

Den store frygt for undertegnede ved at gå long i et setup som det nævnte vil først og fremmest være et brud nedad gennem kurs 100, da dette i så fald kan repræsentere en helt anden historie på det rente teknisk analytiske plan. Ergo vil exit-strategien (her i simplificeret form) fokusere på salg af aktien (uden tøven!) såfremt den truer med et brud af kurs 100. Sagt på en anden måde kan jeg, givet min frygt for brud af kurs 100, ikke forsvare over for mig selv at være positioneret såfremt det indikeres at kurs 100 skal brydes. Med andre ord skal stop loss eksekveres.

Ved at have formuleret sin frygt omkring en akties udvikling vil man øge muligheden for at beskytte sig selv. I nævnte simplificerede eksempel er der reel risiko for at aktien ved et brud under kurs 100 kan skabe kurs 100 som teknisk modstand hvor kurs 100 ved tidspunkt for entry udgjorde teknisk støtte. Hvis kursen efterfølgende siver yderligere kan der ofte i det givne setup ikke være langt til kurs 91-92 (årsagen herfor er en længere, teknisk historie). Med andre ord har læresætningen indbygget et stop loss som har reddet investor for et umiddelbart tab i dette tænkte eksempel på 8-9 %.

Problemet ved stop loss er naturligvis at man kan blive snydt af et ”fakeout”, hvilket betyder at man ikke skulle have eksekveret en exit på stop loss-niveauet. Dette vil altid udgøre et frustrationselement – men: Nobody said it was easy og udfordringer vil der altid være. Men til syvende og sidst må det være ganske primært at man som investor – i jagten på det positive afkast – søger at beskytte sig selv.

Generelt er mange investorer uklare omkring tilgang til formulering af stop loss-strategi og den mere konkrete eksekvering af stop loss. ”Formulér din frygt” kan fungere som en alternativ indgang til at man begynder at tænke i disse baner, hvorefter man kan udvikle sin strategi. Det essentielle i tankegangen udgøres som nævnt af, at det principielt ikke kan forsvares at være positioneret i noget der indikerer at stå foran et scenarie man frygter.

– Jeg vil følge op med et senere blogindlæg som vil fokusere på stop loss og re-entry efter fakeout. Jeg vil som del heraf kommentere på hvorledes jeg mener man som aktiv investor bør opfatte en handelsomkostning/kurtage. Herunder vil jeg også kommentere på den bedste måde jeg over årene har eksekveret min sikkerhed i intensiv handel, nemlig via det jeg kalder ”protective trading”; handler der foretages udelukkende for at øge sikkerheden i aktiviteten. Jeg vil således vende tilbage med et blogindlæg dedikeret til emner som dybest set eksisterer og eksekveres som resultat af devisen ”formulér din frygt”.


/ Følg løbende mine opdateringer påtwitter.com/flemmingkozok

/ VIDSTE DU: At jeg tilbyder personlig undervisning i Active Trading? Hør mere via e-mail: flemmingkozok@gmail.com

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Efterlad en kommentar

avatar

Nyhedsbrev

Få inspiration, tips og nyheder direkte i din indbakke. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.
Tilmeld

Nyhedsbrev
Få inspiration, tips og nyheder direkte i din indbakke.

Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.
Tilmeld
Tilmeld
Nordnets nyhedsbrev
Få inspiration, tips og nyheder direkte i din indbakke.
Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.
Tilmeld
close-link