Nordnetbloggen

Flemming Kozok: Et fundament mod uhensigtsmæssig tøven

Indlægget er skrevet af: Flemming Kozok, Aktiv investor. Blogger om tilgange til markedet med primært fokus på tankegange, strategier og muligheder relateret til den kortsigtede aktør.

Hvordan skabes et fundament som helt eliminerer uhensigtsmæssig tøven i handelsaktivitet? Det findes nok ikke, men man kan ad gode veje tilnærme sig denne tilstand.

Jeg har i et tidligere blogindlæg behandlet visse af de fundamentale karakteristika som grundlægger muligheden for at opnå succes med trading i det lange løb. Det centrale er at arbejde efter et backtestet, formuleret system/ trading framework, som klart dikterer hvornår der bør overvejes entry og exit. Dette system skal følges disciplineret.

Overholdelse af et sådant system vil i tillæg til at minimere risiko yde flere positive sidevirkninger, herunder at handler/investor vil være mere opsøgende (indenfor de af systemet dikterede rammer), anspore øget lyst og aktivitet og generelt mindske niveauet af tøven i eksekvering i både entry og exit.

Netop tøven og den manglende evne til at ”pull the trigger” i identificerede setups er noget som mange handlere/investorer (særligt mere uerfarne) er underlagt i perioder. Denne tilbageholdenhed er der sikkert mange der kan nikke genkendende til og er ofte et resultat af, at der arbejdes efter et system som ikke i tilstrækkelig grad underbygger en bæredygtig aktivitet i længden. – Et system som muligvis ikke er tilstrækkeligt backtestet og som til dels er formuleret på et svagt grundlag. Med andre ord et usikkert fundament.

Et usikkert fundament kan skabe manglende tiltro til den forudgående analyse og til egne evner. Jo mere et setup nærmer sig tidspunktet for egentlig eksekvering vil frygten for fejltagelse lure i højere grad end ellers. Mange er underlagt dette ”psykologiske regime”. Selv ved oplagte setups med klare regler for exit kan den enkelte føle sig til en vis grad passificeret og eksekverer ikke eller kun delvist.

Det der skal til er tiltro til sig selv. Denne tiltro opnås bl.a. via et formuleret trading framework. Det er her der vindes sejre der grundlægger mulighed for succes i det lange løb; et stærkt framework er fundamentet for at minimere tilbageholdenhed så der kan eksekveres. Både bevidst og ubevidst er detkvaliteten af fundamentet der skaber niveauet af tiltro til den forestående handling.

Et svagt formuleret system vil øge sandsynligheden for svag eksekvering i forhold til både entries og exits. Hvis man i forvejen er underlagt et psykologisk regime som fokuserer for meget på potentielle tab vil man for det første være tilbageholdende i forhold til at foretage entry. Det vil ske fordi der allerede inden der foretages entry fokuseres på den smerte som realisering af et eventuelt tab ved exit vil påføre.

Allerede på dette tidspunkt (før entry) spiller svaghed i eksekvering af exits en rolle, da mange, primært mere uerfarne, har særligt svært ved at tage tab. – Hvilket er forståeligt. Ingen nyder at tage et tab. Man skal have psyken til det. For den svage aktør bliver en naturlig måde at undgå situationen på at undgå selve den handling, der potentielt kan påføre denne smerte, nemlig helt at undgå at der åbnes en position. Problemet her er indlysende; man sætter sig selv helt eller delvist udenfor aktivitet i markedet, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Et stærkt framework medvirker til at mindske fokus på risici relativt til et svagt formuleret system og medvirker således også til at mindske uhensigtsmæssig tilbageholdenhed.

System & psyke: Med et godt system kommer man langt. Men trading er et ”mind game” – og til syvende og sidst er det op til den enkeltes psyke om man begår sig.

Når man gang på gang sættes på spidsen rent psykisk øges vigtigheden af, at der opereres indenfor klart dikterede rammer. Dikterede rammer vil medvirke til at opretholde evnen til at agere effektivt indenfor også særdeles korte tidsrammer, samt medvirke til at aktiviteten ikke sløves af uhensigtsmæssig tøven i forhold til hverken entry eller exit.

I forhold til at kunne eksekvere med høj hastighed i markedet er det bl.a. vigtigt at besidde evnen til – indenfor særdeles korte tidsrammer – at konvertere fra én opfattelse til en anden og herved neglicere & henkaste de fornemmelser og overbevisninger man havde for blot minutter eller sekunder siden. Denne proces vil give anledning til nye konklusioner som skal følges op af handling i form af eksempelvis eksekvering af stop loss. Det kan være intensivt og det er udfordrende. – Og muligvis en af flere årsager til at mange nybegyndere relativt hurtigt trækker sig tilbage fra en aktiv tilgang og erstatter den med en mere passiv investeringsstrategi. Nogle få vil kæmpe videre, mens den lette vej ud er at overbevise sig selv om at man er dygtigere til en anden strategi. Men i den sidste ende er det et spørgsmål om at besidde kombinationen af det rette system & den rette psyke.

Bottom line er af frygten for at eksekvere som resulterer i tilbageholdenhed skal mindskes ved disciplineret at følge et backtestet system tilpasset den enkelte. Langt de fleste novicer fejler fordi de kaster sig ud i handler uden at være tilstrækkeligt forberedt. Der skal først handles når et framework er skabt, som kan følges baseret på de dertil hørende kriterier for eksekvering.

Som nævnt er det kvaliteten af fundamentet der skaber niveauet af tiltro til den forestående handling. – Og det er kvaliteten af fundamentet der skaber grobund for optimisme og virkelyst i aktiviteten. Det er med andre ord det solide fundament der over tid vil medvirke til at mindske uhensigtsmæssig tilbageholdenhed.

/ Følg løbende mine opdateringer påtwitter.com/flemmingkozok

/ VIDSTE DU: At jeg tilbyder personlig undervisning i Active Trading? Hør mere via e-mail: flemmingkozok@gmail.com

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Efterlad en kommentar

avatar

Nyhedsbrev

Få inspiration, tips og nyheder direkte i din indbakke. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.
Tilmeld

Nyhedsbrev
Få inspiration, tips og nyheder direkte i din indbakke.

Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.
Tilmeld
Tilmeld
Nordnets nyhedsbrev
Få inspiration, tips og nyheder direkte i din indbakke.
Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.
Tilmeld
close-link